Czy preparat jest dopuszczony do sprzedaży w Polsce?

Tak. Błonnik dla dzieci firmy ASP przeszedł pomyślnie procedurę tzw. Powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie, zgodnie z art.29 ust. 1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225)

Posted in: Producent