Aby korzystać ze sklepu należy włączyć obsługę Java Script!

Users online: 1

regulamin

§4

ZAMÓWIENIA HURTOWE

 1. W przypadku zamówień hurtowych prosimy o kontakt mailowy celem ustalenia terminu i kosztów dostawy oraz formy i terminu płatności.


§5

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Klient ma prawo zrezygnować bez podania przyczyny z towaru zakupionego w sprzedaży wysyłkowej w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nieużywanego, nieuszkodzonego i w oryginalnym opakowaniu, w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu, z nienaruszonymi metkami oraz dołączenie otrzymanego wraz z przesyłką kserokopii faktury VAT oraz dołączenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z zakupu.

 2. Gwarantujemy zwrot wartości produktu po cenie zakupu. Koszty wysyłki i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

 3. Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt ze Sprzedającym.

 4. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych do Sprzedającego za pobraniem.

 5. Nie rozpatrujemy reklamacji używanych lub otwieranych produktów.

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

 7. Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem rozpatrujemy na podstawie zgłoszenia drogą mailową.

 8. Jeśli nie otrzymasz przesyłki z winy Poczty Polskiej Sprzedający wszczyna procedurę reklamacji, zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej. Zalecamy skontaktowanie się z Urzędem Pocztowym, w którym nadaliśmy przesyłkę, aby upewnić się, że wywiązaliśmy się z umowy i nadaliśmy konkretną przesyłkę.


§6

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Nook Hanna Kukawka-Walczak, Janczewo 121 a , 66-431 Santok , NIP 7631542010, Regon 080393922, tel. +4895 7372469, e-mail: nook@zdrowybrzuszek.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: o zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora o wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) o ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń o szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody.

 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora

 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

 8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia i opisy produktów znajdujące się na www.zdrowybrzuszek.pl są własnością Sprzedającego, część z nich objęta jest prawami autorskimi. Wykorzystanie ich bez naszej zgody dla jakichkolwiek celów jest niezgodne z prawem.

 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd, mogą one jednak nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu danych produktów.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z zaleceniami użytkowania towarów zakupionych przez stronę www.zdrowybrzuszek.pl –sklep.

 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że uzyskane w trakcie działalności dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Sprzedający nie tworzy bazy danych osobowych z uzyskanych w trakcie operacji handlowych danych, a dane uzyskane do realizacji zamówienia nie są przetwarzane ani użyte do innych celów niż realizacja zamówienia.

 5. Wszelkie znaki towarowe, nazwy zastrzeżone są prawną własnością ich właścicieli stosownie do odpowiednich praw posiadanych przez te Firmy. Zostały one użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktów.

 6. Spory wynikające z umów kupna-sprzedaży rozstrzygane są według przepisów prawa polskiego przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

 7. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: nook@zdrowybrzuszek.pl

Strony: « Poprzednia 1 2 3